2 mei 2018  

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. LearnLinq is klaar voor de nieuwe wetgeving en heeft een verwerkingsovereenkomst opgesteld voor zijn diensten.

De wet AVG?

De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Dit omvat:

  • Klantgegevens
    Zorg dat je personeel op een juiste manier omgaat met de gegevens van (potentiële) klanten.
  • Personeelsgegevens
    Zorg dat je personeelsdossier voldoet aan de nieuwe eisen.
  • Andere persoonsgegevens
    Als jouw bedrijf ook andere persoonsgegevens opslaat of beheert (zoals gegevens van leveranciers en relaties of databases van andere bedrijven) moet je voldoen aan deze regels.