Door het toenemende gebruik van Frontoffice Reportbuilder door klanten van L&M Software is het aantal standaard rapportages uitgebreid.
Tegenwoordig worden er bij Frontoffice Reportbuilder 10 gratis rapporten meegeleverd die gebruikers van Frontoffice Reportbuilder online kunnen inzetten in hun organisatie. Een groot deel van deze rapporten is direct in te zetten.
De compelexere varianten worden op locatie aangepast aan de inrichting van uw organisatie. In dit document vindt u de drie meest gevraagde rapportages door klanten, toegevoegd zijn aan Reportbuilder.

GAP analyse organisatie eenheid (MSS)

De GAP analyse organisatie eenheid toont de volgende gegevens op basis van de GAP methode:Rapporten
 het aantal gekwalificeerde medewerkers,
 het aantal medewerkers waarvan de kwalificatie verlopen is,
 het aantal kwalificaties dat binnenkort verloopt (binnen een instelbare periode) en;
 het aantal medewerkers waarvan het niet bekend is.
Deze informatie wordt als aantal en als kleur in een staafdiagram gepresenteerd, inclusief de kosten om een onbekende of verlopen kwalificatie “op te lossen”. De leidinggevende kan voor het rapport 1 of meerdere organisatorische eenheden selecteren. De kosten worden als totaal per organisatie eenheid getoond, met een eindtotaal.

 

Forecast Planning (MSS)

De Forecast Planning toont de aantallen medewerkers die in het huidige kwartaal en de rapport_2komende 4 kwartalen moeten worden opgeleid. Deze informatie wordt gescheiden weergegeven middels het tonen van deze gegevens per opleiding (verticaal).
Deze getallen worden gesplitst in medewerkers die al zijn gepland (wit) en medewerkers die nog geen planning hebben (grijs).
Managers hebben dus in één overzicht een duidelijk beeld van ingeplande en/of nog in te plannen medewerkers voor de betreffende trainingen tijdens de komende kwartalen

 

 

Medewerkers vs. Profiel (MSS)

Deze kruistabel toont aan de leidinggevende (MSS) een overzicht met profielen van zijn/haar rapport_3medewerkers, eventueel uitgebreid met profielen die speciaal voor dit rapport zijn gemaakt (en niet gekoppeld aan personen of organisatie onderdelen).
Op eenvoudige wijze wordt een overzicht gemaakt van de betreffende medewerkers gecombineerd met de zowel aanwezige als afwezige bekwaamheden.

 

 

Overige rapportages

De overige rapportages die gratis worden geleverd bij Frontoffice Reportbuilder zijn zorgvuldig bedacht en uitgewerkt. Het doel van deze uitbreiding is het bieden van een standaard ruim gevulde rapportage bibliotheek waarmee gebruikers van Edumanager en Frontoffice Reportbuilder direct mee uit de voeten kunnen.

Iedere rapportage is gemaakt met een bepaald organisatie aspect als doel.
ESS (medewerkers)
 Profiel, portfolio en beoordelingen
MSS (managers)
 Profiel, portfolio en beoordelingen medewerker (variant: incl. BIG registraties en registraties VRH)
 Voorspelling opleidingsnoodzaak (Forecast)
TSS (Trainers)
 Evaluatie trainer
 Evaluatiecijfers trainer
 Presentielijst trainer
Overige gebruikersgroepen
 Kengetallen resultaten opleidingen

De rapportage kit is gratis beschikbaar voor klanten! Om het hele pakket op maat in te richten voor uw organisatie wordt is ca. één dagdeel consultancy benodigd. 

Interesse? Neem contact met ons op via sales@lnm.nl voor meer informatie.