1. GAP Analyse (kwaliteitspaspoort)

Medewerkers en managers krijgen automatisch een opleidingsprofiel toegewezen waarbij zij met één druk op de knop inzichtelijk krijgen wie waar gekwalificeerd voor is.

2. Email notificatie

Medewerkers ontvangen automatisch een herinnering voor hun opleidingsactiviteiten.

3. Versturen van brieven en emails

Via de in Edumanager geïntegreerde tekstverwerker kunt u eenvoudig en snel brieven en emails versturen naar grote groepen deelnemers.

4. Koppelingen met HR pakketten

Als u gebruikt maakt van een HR pakket om persoonsgegevens te registreren kan Edumanager aan uw HR pakket gekoppeld worden. Alle wijzigingen in gebruikersgegevens worden vervolgens via deze automatische koppeling verwerkt.

5. Evaluatie

De kwaliteit van trainingen en de trainingsresultaten kunnen in Edumanager eenvoudig worden geëvalueerd, zodat individuele resultaten en groepsrapportages beschikbaar komen.

6. Rapportage

Edumanager beschikt standaard over meer dan 100 rapporten die direct opvraagbaar zijn voor de afdeling opleidingen, voor managers en voor medewerkers.

7. Planning

Zowel klassikale trainingen als e-learning kunnen gepland worden via het planningstool in Edumanager.

8. Bibliotheek voor cursusmaterialen

U kunt als organisatie uw eigen centrale cursusbiblotheek opbouwen met beschikbare lesmaterialen, video’s, office bestanden en E-learning.

9. Kosten

Onze software biedt tal van mogelijkheden om uw opleidingskosten digitaal te managen. U kunt denken aan onderwerpen zoals budgetbeheersing, financiële rapportages en persoonlijke opleidingsbudgetten.

10. Fiatteren

Onze software beschikt over uitgebreide workflow mogelijkheden voor het ondersteunen van fiatteringsprocessen rond het aanvragen van trainingen.