L&M Software b.v. ontwikkelt al meer dan 20 jaar software op het gebied van cursusadministratie, opleidingsmanagement en e-learning. Wij helpen organisaties bij het digitaliseren en optimaliseren van hun opleidingsprocessen.

L&M Software komt vanaf 1 juli 2017 met een geheel nieuw soort LMS genaamd LearnLinq. Een gloednieuw LMS systeem gebouwd op de modernste technieken. www.learnlinq.com

pijl Visie Statement

Ons doel is om onze klanten volledig te ondersteunen in hun opleidingsbehoefte, het kennispotentieel van de klant maximaal te ontwikkelen, en kennis en vaardigheden van de klantenorganisatie inzichtelijk en toegankelijk te maken op alle niveaus van de organisatie. De strategische en operationele doelstellingen achter het leerproces staan centraal.

pijl L&M Software Cyclisch opleidingsmodel

Het L&M Software Cyclisch opleidingsmanagement model beschrijft het opleidingsmanagement proces in generieke vorm en biedt een koppeling met werkprocessen die door ons leerplatform worden ondersteund door recht te doen aan:

  • Het cyclische karakter van opleidingsmanagement, door opleidingsprocessen op te delen L&M-infographic-NEWv2in vier fases: Planning, Uitvoering, Evaluatie en Analyse
  • De beginselen van proces management, door de inrichting van opleidingsmanagementprocessen van eenvoudig naar complex aan te bieden
  • De gelaagde informatiebehoefte van de klantenorganisatie, door een informatiepiramide met vier lagen te definiëren: Raad van Bestuur / Directie, Management, Afdeling en Individu
  • De focus van organisaties op het verbeteren van tijd, geld en kwaliteitsaspecten via opleidingsmanagement, door op elk niveau van de organisatie opleidingsmanagement te ondersteunen
  • Een werkbaar procesmodel voor ondersteuning van ons leerplatform, door het koppelen van strategisch opleidingsbeleid (Raad van Bestuur / Directie), operationeel opleidingsbeleid (Management), de uitvoering van opleidingsinitiatieven (Afdelingen) en deelname van medewerkers aan opleidingsinitiatieven

pijl Praktijkervaring

Naast het theoretische fundament onder onze visie en werkwijze, heeft ook twintig jaar praktijkervaring waardevolle en herbruikbare middelen opgeleverd, die wij tijdens een implementatiefase inzetten. Zo hebben wij ruime ervaring met het inrichten van B.H.V. programma’s, het managen van opleidingsgaps, het managen van opleidingsprogramma’s voor verpleegkundigen en het aanbieden van online registratie op een centrale cursuscatalogus. De inzet van het leerplatform is van cruciaal belang voor efficiënte, acceptatie en gebruikerstevredenheid. In onze visie moet een leerplatform in staat zijn om de administratieve processen achter opleidingsmanagement efficiënt, doeltreffend en functioneel te faciliteren. Daarnaast moet een leerplatform een centraal en altijd toegankelijk leerportaal zijn voor alle medewerkers van een organisatie. Vervolgens moet een leerplatform in staat zijn om goede rapportages en overzichten over de status van vaardigheden en opleidingsinitiatieven te bieden en moet het zowel traditionele leervormen en e-learning ondersteunen. L&M Software heeft brede ervaring opgedaan in de zorg, in het bedrijfsleven en binnen de overheid. Ook voor grotere bedrijfsorganisaties blijkt Edumanager het middel om het kennisniveau van mensen goed te kunnen managen.