Toleranties

In het email bericht worden uren, dagdelen en dagen voor consultancy geoffreerd. Dagdelen, uren en dagen mogen in overleg worden omgezet naar andere eenheden.  Het verschil in kostprijs wordt zonder goedkeuring van de klant doorberekend of gecrediteerd tenzij de bovengenoemde kostentolerantie wordt overschreden. Creditbetalingen en kortingen worden aan het einde van het project verrekend. Als een ingekochte eenheid wordt omgezet naar een nieuwe eenheid dan wordt het dan geldende tarief van de nieuwe eenheid doorberekend.

 

Omzettingen vinden plaats a.d.h.v. de volgende conversietabel:

Van Naar Omschrijving
Dagdeel 4 uren Een dagdeel kan omgezet worden naar 4 uren.  De 4 uren worden aaneengesloten en off site uitgevoerd.
Dag 8 uren Een dag kan omgezet worden naar 8 uren.  De 8 uren worden aaneengesloten en off site uitgevoerd.
Dag 2 dagdelen Een dag kan omgezet worden naar 2 dagdelen.

Voorwaarden van levering

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen:

 1. Aanbiedingen genoemd in de email zijn 60 dagen geldig vanaf de dagtekening op het voorblad van de offerte.
 2. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
 3. Tarieven voor Consultancy en Training zijn inclusief reisuren en reiskilometers en benodigde technische omgeving (zoals laptops en beamer).
 4. Een verzoek tot levering vindt plaats door middel van een akkoord dat gegeven wordt op de ontvangen email door een bevoegd persoon.
 5. Op de ontvangen werkzaamheden in de email zijn de Algemene Servicevoorwaarden en de SLA Online Diensten en producten van L&M Software bv van toepassing.
 6. Trainingen, licenties, fixed price taken en projectmanagement worden vooraf gefactureerd. Consultancy wordt na levering gefactureerd.
 7. Hosting van systemen (Edumanager Online en/of Ilias) wordt gefactureerd vanaf de eerst volgende kalendermaand nadat de omgeving technisch opgeleverd is en de klant kan inloggen met een beheerdersaccount.
 8. Annulering van consultancy wordt bij uitzondering gedaan. Daarbij wordt een minimale annuleringstermijn van 7 werkdagen gehanteerd. Binnen die termijn wordt de afspraak in rekening gebracht.
 9. Een deelnemer aan een training mag vervangen worden door een andere persoon.
 10. Annulering van een training wordt bij uitzondering gedaan. Daarbij wordt een minimale annuleringstermijn van 7 werkdagen gehanteerd. Indien de annulering binnen die termijn plaats vindt wordt de training volledig in rekening gebracht.
 11. De applicatietrainingen worden doorgaans kort voordat de software beschikbaar wordt gesteld aan de gebruikers gegeven. De werkplektraining wordt gegeven nadat de software aan de gebruikers beschikbaar is gesteld.
 12. De trainingen beginnen om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Er is een lunchpauze tussen 12.00 uur en 12.30 uur. De ruimte waar de training wordt gegeven is een half uur voor aanvang beschikbaar voor de docent zodat de leeromgeving kan worden geïnstalleerd. De werkplektraining is een dagdeeltraining en wordt gegeven van 9.30 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 16.30 uur. De tijden zijn in overleg met de docent enigszins naar wens van de klant in te delen.
 13. Bij plaatsing van de order is de klant verplicht de in de email opgenomen diensten en producten binnen één jaar af te nemen, tenzij daar schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt. Na deze periode worden de niet afgenomen diensten en producten automatisch gefactureerd. De klant mag hierna de diensten en producten binnen een half jaar alsnog afnemen. Na dit half jaar vervalt de leveringsplicht van L&M Software bv. Stelposten en optionele posten vallen niet onder afnameplicht.
 14. Na het verstrijken van de in het investering en kostenoverzicht opgenomen contractperiode worden contracten automatisch verlengd met één jaar op basis van de op dat moment geldende tarieven en prijslijst.
 15. Service- en onderhoud, online diensten en hosting bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI cijfers.