Uw dagelijkse praktijk?

Bent u in staat om de opleidingen voor uw organisatie online aan te bieden? Of moet uw opleidingsafdeling tijdrovende en daardoor vaak dure handelingen uitvoeren om de cursuscatalogus van uw organisatie aan uw medewerkers aan te bieden?

Zijn de kernvaardigheden van uw medewerkers online inzichtelijk? Of verzamelt u deze persoonsgevoelige informatie handmatig uit een grote verzameling van losse spreadsheets, documenten en applicaties?

Zijn uw medewerkers op de hoogte van hiaten in hun kennis en vaardigheden zodat zij tijdig passende maatregelen kunnen nemen? Of loopt uw organisatie achter de feiten aan en worden regelmatig brandjes geblust op het gebied van opleidingen, certificatie en bekwaamheid?

Onze ervaring met online leerportalen

Cursusadministratie en opleidingsmanagement zijn niet eenvoudig. Door twintig jaar praktijkervaring weten wij dat het veel vraagt van een organisatie om opleidingsinformatie voor tientallen, honderden of duizenden medewerkers actueel te houden. Daarnaast wilt u uw medewerkers misschien een zekere mate van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen bieden zodat zij mogelijke hiaten in kennis en vaardigheden zelfstandig kunnen oplossen.

L&M Software bv is specialist in online opleidingssoftware. Wij raden onze klanten aan om te kiezen voor een digitale leeromgeving waarin gecombineerde persoonsgegevens, cursusgegevens en vaardigheidsgegevens efficiënt beschikbaar zijn in een online leerportaal: Edumanager Frontoffice.

De oplossing

Edumanager Frontoffice is een online leerportaal dat voortborduurt op onze beproefde software voor cursusadministratie (Edumanager Backoffice), zodat uw opleidingsmanagementprocessen ook online worden ondersteund. Met Edumanager Frontoffice geeft u uw medewerkers toegang tot een online cursuscatalogus met overzichten en rapportages op maat.

Edumanager Frontoffice maakt onderscheid tussen medewerkers, leidinggevenden en trainers/docenten en zorgt dat zowel persoonsinformatie als opleidingsgegevens op maat worden aangeboden. Waar uw medewerkers zich ook bevinden, Edumanager Frontoffice is online benaderbaar.

In Edumanager Frontoffice worden professionele, digitale opleidingsprofielen getoond waarmee uw medewerkers bij de opbouw van hun professionele vaardigheden worden geholpen. Verschillen tussen de actuele situatie en de gewenste situatie worden automatisch in beeld gebracht en passende acties worden aangeboden zodat uw medewerkers te allen tijde gekwalificeerd blijven.

Edumanager Frontoffice zorgt dat u opleidingen online kan plannen, aanbieden, uitvoeren, en evalueren. Ook ondersteunt Edumanager Frontoffice een geautomatiseerd correspondentieproces zodat alle betrokkenen tijdig en accuraat worden geïnformeerd.

De voordelen van Edumanager Frontoffice, het online leerportaal

Met Edumanager Frontoffice kunt u:

  • Uw cursuscatalogus online aanbieden
  • Uw medewerkers een online leerportaal bieden waarin zij persoonlijke opleidingsgegevens kunnen inzien
  • Uw medewerkers aan de hand van opleidingsprofielen tonen welke opleidingen zij moeten volgen
  • Uw medewerkers een persoonlijk digitaal portfolio laten opbouwen
  • Opleidingsinformatie opsplitsen voor medewerkers, leidinggevenden en trainers/docenten, waarbij leidinggevenden ook de opleidingsgegevens en voortgang van zijn team kan volgen
  • Meer grip krijgen op opleidingen en vaardigheidsniveaus van uw organisatie
  • Uw medewerkers rapportages op maat bieden

Meteen doen

Neem contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via 010 593 94 11 of een e-mail sturen naar sales@lnm.nl. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van Edumanager Frontoffice.