Als u de hosting van Edumanager en Ilias in eigen beheer heeft, dan kunt u Edumanager upgrades via het L&M Download Center verkrijgen. Het installeren van een upgrade doet u zelfstandig met behulp van de installatiehandleiding en de systeemvereisten documentatie. Vervolgens kunt u de Edumanager software aan uw eindgebruikers aanbieden.

Altijd doen
Maak een back-up maken van de Edumanager database voordat u een nieuwe versie van Edumanager installeert. Op deze manier kunt u altijd terugkeren naar uw oorspronkelijke omgeving. Wij raden u ook aan om de nieuwe versie in een testomgeving te installeren, zodat u vertrouwd kan raken met de nieuwe functionaliteit voordat u deze aan uw eindgebruikers aanbiedt.

Specifiek voor Edumanager versie 7.0.06

Als u een upgrade uitvoert van Edumanager 7.0.04 of lager:

 • Afhankelijk van het aantal gevonden fouten kan de database setup langer dan gebruikelijk
  duren.  Om  de  duur  van  de  database  setup  in  uw  situatie  te  bepalen,  voer  dan  eerst  de  database setup uit in een testomgeving (met een kopie van de productiedatabase). Binnen een  testomgeving van Edumanager duurde het herstel ongeveer één uur extra.
 • Tijdens de databse setup kunt u niet werken met Edumanager Backoffice en Frontoffice.

Als u een upgrade uitvoert van Edumanager 6.3.01 of lager:

 • De installatieprocedure is gewijzigd. De volgende processen moeten aan eigen accounts gekoppeld worden:
  • Service LMXRemoteservice
  • Service LMXEventqueueprocessor
  • Scheduled task(s) voor Ilias en de koppeling

  Kijk voor meer informatie in de installatiehandleiding hoofdstuk 3.1.5.

Als u een upgrade uitvoert van Edumanager versie 6.1 of lager:

 • Download opnieuw uw licentiebestand van het Download Center
 • Voer de installatiesoftware uit uitvoeren op basis van het nieuwe licentiebestand (zie paragraaf 3.5 van de installatiehandleiding)

Als u reeds over Edumanager versie 6.2(.01) of hoger beschikt kunt u deze stap overslaan.

Wilt u werken met ADFS in combinatie met Edumanager versie 6.3.03? Raadpleeg dan onze ADFS documentatie of neem contact op met uw L&M consultant.

Vervolgacties
De volgende acties kunt u onmiddellijk in gang zetten:

Basisdocumentatie
Alle basisdocumentatie is te vinden op het L&M Download Center, documentcategorie Nieuwste versie, categorie Installatie en categorie Documentatie.

Meer weten?
Mocht u vragen hebben of assistentie nodig hebben, neem dan contact met ons op via e-mail (support@lnm.nl) of telefonisch via 010 593 94 11. Wij helpen u graag.

Geef een reactie