Het kan u niet zijn ontgaan; het traditioneel verwerken van de presenties dat we kennen bij klassikale cursussen, wordt steeds vaker vervangen door het online vweb_image_bigerwerken van de aanwezigheid van de cursisten door de trainer. Tevens wordt hierbij veelal gebruik gemaakt van de zogeheten ‘mobile devices’, ook wel tablets genoemd.

Vanaf Edumanager 7 kunt u de aanwezigheid online laten registreren door de trainer zelf in de frontoffice. Het resultaat van de ingevoerde aanwezigheid wordt automatisch door de Edumanager backoffice worden verwerkt. Uiteraard is dit mogelijk om via een tablet te doen.
De Backoffice kan per training/scholing instellen dat de trainer zelf de aanwezigheid van cursisten kan registreren. Dit is standaardfunctionaliteit die naar keuze gebruikt kan worden. Geen extra kosten, hooguit wat ondersteuning van consultancy (dagdeel).

De voordelen voor de backoffice zijn:

 Het verzamelen en verwerken van de papieren presentielijsten vervalt
 De registratie van de aan/afwezigheid van deelnemers bij lesmomenten kan bij de docent neergelegd worden.
 Het toekennen van de eindstatus van de deelnemer wordt automatisch toegekend.
De trainer kan:
 Zelf de presentielijst printen middels de Frontoffice Reportbuilder
 De aan/afwezigheid registreren van de deelnemers
 De deelnemers zien die zich hebben afgemeld
 Opmerkingen vastleggen die bij het moment worden geregistreerd en inzichtelijk zijn voor de backoffice.

Digitale_presentielijst